Amaç ve Kapsam

Genç Spor Akademi Dergisinin temel amacı; spor bilimleri alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde inceleyerek bu doğrultuda ortaya çıkan özgün makale ve derlemeleri hedef kitle ile paylaşmaktır.


Bu amaçla Spor Bilimleri alanında yer alan;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,

Antrenman,

Beden Eğitimi ve Oyun,

Spor Pedagojisi,

Egzersiz ve Spor Psikolojisi,

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,

Egzersiz ve Sporda Beslenme,

Engelliler için Beden Eğitimi,

Fiziksel Aktivite ve Sağlık,

Fiziksel Uygunluk,

Kinantropometri,

Motor Davranış

Rekreasyon,

Spor Biyomekaniği

Spor Felsefesi,

Spor Sosyolojisi,

Spor Tarihi,

Spor Yönetimi gibi alanlara ait araştırmalara Genç Spor Akademi Dergimizde yer verilmektedir. Spor bilimleri alanının yanında spor bilimlerine yakın alanlardaki yayınlara da yer verilen dergimizde, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Filoloji gibi disiplinlere ait çalışmalara da yer verilebilmektedir. Genç Spor Akademi Dergisi’nin bu özelliği ile multidisipliner bir yaklaşım sergilediği söylenilebilir. 2023 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz yılda iki kez (Şubat ve Eylül) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Dergimiz yayın politikası gereği,  spor bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara öncelik verildiği gibi ileri araştırma yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır. 

Loading...